Logo

Wij beheren op deskundige wijze uw ICT infrastructuur

 GSE Automatisering biedt ICT beheer en support op verschillende manieren aan. Hierbij is de insteek te allen tijde om u te ontzorgen.

 

Managed Service Provider

Op het moment dat u het gehele ICT beheer wilt uitbesteden dan kunnen we u ondersteunen op contractbasis. Voor het aangaan van een dergelijke samenwerking voeren we in goed overleg een inventarisatie uit van de huidige infrastructuur, uw wensen, eventuele problemen/knelpunten en wensen voor de nabije toekomst. Op basis daarvan stellen we een adviesrapport op die de inventarisatie en de daaruit voortvloeiende conclusies samenvat. Dat adviesrapport vormt vervolgens de basis van het beheer en support contract. 

Alle werkzaamheden die betrekking hebben op de scope van het contract zullen we tegen een vaste maandelijkse vergoeding uitvoeren. Denk daarbij aan eindgebruiker ondersteuning bij vraagstukken of problemen met het besturingssysteem of geïnstalleerde bedrijfstoepassingen. Tevens zal er periodiek onderhoud worden uitgevoerd aan desktops, servers en netwerk- en randapparatuur. Uiteraard zijn we problemen liever voor dan dat we ze oplossen, vandaar dat deze oplossing ook monitoring en daaruit direct voortvloeiende werkzaamheden omvat. GSE wordt op deze manier uw Managed Service Provider!

Monitoring

Mocht beheer en support op contractbasis niet zijn wat u zoekt, dan bieden we ook een beheer en support oplossing aan waarin we alleen voor u monitoren en rapporteren. Met deze oplossing zal onze monitoring software op de door u gewenste apparaten worden toegepast. Middels een software agent zal uw meest bedrijfskritische apparatuur 24/7 gemonitord worden.

Op basis van deze monitoring kunnen we u voor sommige van de gerapporteerde problemen een geautomatiseerd bericht sturen ter kennisgeving. Overige onderdelen van de monitoring worden door een gespecialiseerde medewerker beoordeeld. Als blijkt dat een directe of indirecte handeling noodzakelijk is om een probleem te voorkomen of op te lossen, dan zult u daar vooraf van op de hoogte worden gebracht. De keuze om de werkzaamheden uit te laten voeren is dan aan u. Hiermee zult u nooit achteraf onverwachte kosten krijgen.

Nacalculatie

Sommige relaties kiezen niet voor beheer en support oplossingen op basis van een contract, maar wensen liever op nacalculatiebasis geholpen te worden. Ook daarvoor kunt u bij GSE Automatisering terecht. U kunt vooraf uw wensen kenbaar maken, waarna we u een tariefoverzicht kunnen doen toekomen. Uitgevoerde werkzaamheden worden dan op basis van het tarief en de besteedde tijd verrekend. We kunnen vooraf een indicatie geven afhankelijk van de werkzaamheden en de randvoorwaarden.

 

Ondanks dat we u graag helpen als u omhoog zit, zijn wij ervan overtuigd dat onze oplossingen op basis van vaste afspraken meerwaarde hebben. Onderhoud en monitoring kunnen voorkomen dat u stil komt te staan in de uitvoer van uw bedrijfskritische processen. Dat scheelt op termijn niet alleen tijd, immers kost het herstellen van een apparaat of dienst vaak langer wanneer deze niet meer online is, maar ook geld. U kunt namelijk in de tijd dat uw bedrijfskritische processen stil staan minder of geen geld verdienen. 

 

Vragen?

Voor een volledig inzicht in de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contact gegevens. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.