Logo

Een goede back-up oplossing is cruciaal voor elke onderneming

We zien vaak dat de back-up een ondergeschoven kind is. Dit terwijl wij van mening zijn dat een van de belangrijkste onderdelen van de automatisering van elke organisatie een passende back-up oplossing is. Op basis van het beantwoorden van een aantal vragen kan een advies voor een back-up oplossing worden opgesteld.

 

Welke selectie?

De selectie van een back-up kan een kostenbesparende factor zijn. Immers zal elke MB data moeten worden opgeslagen of overgedragen. Er kan dan worden bespaard op investeringen t.b.v. bandbreedte of opslagmedia. Wees echter niet te kritisch, u wilt wel kunnen beschikken over de voor u belangrijke data bij een noodzakelijk herstel.

Hoe vaak en wanneer?

Het zal per organisatie verschillen hoe vaak en op welke tijdstippen en dagen er een back-up moet worden gemaakt. Dit hangt sterk samen met hoeveel data er dagelijks muteert, hoe belangrijk de data is, welke dagen het bedrijf actief is en welk opslagmedia wordt gekozen.

Hoe lang data bewaren?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet goed worden afgewogen welke retentie van de back-up acceptabel is. Het kan lonen om te kiezen voor een langere retentie als men in acht neemt dat bijvoorbeeld niet alle essentiële data dagelijks wordt gebruikt. Dat kan ervoor zorgen dat u er pas na langere tijd achterkomt dat data ontbreekt of beschadigd is geraakt. Op het moment dat er een back-up retentie is van een aantal dagen kan dat nadelig uitpakken in het geval dat er data hersteld moet worden. Een tweede reden is dat uw bedrijf waarschijnlijk niet alle dagen operationeel is. Een combinatie van vakanties/feestdagen en een te korte retentie kan ervoor zorgen dat u niet meer beschikt over data die u nodig heeft.

Welk type opslagmedia?

Elk type opslagmedia kent zijn eigen voor- en nadelen en brengt verschillende prijskaartjes met zich mee. Ook van belang voor deze afweging is de grootte van de dataset, de retentie van de back-up en de flexibilteit en wensen van de organisatie.

Wat zijn de gestelde eisen voor het herstel en eventueel dataverlies?

De belangrijkste vraag, ook omdat het antwoord behoorlijk uitgebreid kan zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan de verschillende soorten calamiteiten die kunnen optreden. Elke calamiteit kent zijn eigen herstelscenario's, die allemaal een afweging waard zijn. Inherent aan het nodig hebben van een back-up oplossing is een afweging maken welke dataverlies acceptabel is. Heeft u er vrede mee als dat een volledige dag is, of mag dat voor kritische processen/data maar een (paar) uur zijn?

Partners

Zowel voor een lokale als een cloud oplossing kunt u bij GSE Automatisering terecht. We kunnen software en diensten van onze partner Veeam leveren. Daarnaast bieden we ook een Online Back-up oplossing, waar we u graag meer over vertellen.